Hennas markprøvekritikker


Dansk Kennel Klub

Sted: Aars den 12.10.2012

Navn: Hedeskov's Henna DK17073/2010

Fører: Johannes Mørch, Katalog Nr.: 0017

 

Brugsklasse

Henna slippes på stub, i modvind. Den viser her et særdeles velanlagt søg i høj fart og i en god stil. Opnår stand ved skovkant. Avancerer godt, i flere tempi, på ordre og rejser fasan, er rolig under opflugt og skud. Der kunne i situationen ikke skydes til fuglen.

Prøves på stub. Går som i første slip. Finder intet.

Der kastes en fugl og skydes over Henna, som forholder sig rolig og følgende

viser en god apportering med en god aflevering.

 

1. præmie.

Ole Hildebrandt


Dansk Münsterländer Klub

Sted: Horsens den 30.09.2012

Navn: Hedeskov's Henna DK17073/2010

Fører: Johannes Mørch, Katalog Nr.: 0024

 

Vinderklasse

Henna slippes på stub i god vind. Viser her et tilpas stort bredsøg. Der er god udnyttelse af vind og terræn. Farten er tilpas . Stilen er god .Går i en smidig galopaktion og med tilpas høj ført hoved. Der er god halerørelse. Markerer kort for agerhøns, som flygter. Henna er kommet for tæt på. 2. slip på stub i god vind. Går som før. Opnår stram stand. Agerhøns letter inden vi når op. Opnår igen stand. Inden rejseordre, letter enlig agerhøne. Situationen er jagtbar. Henna er rolig i opflugt og skud. Viser en god apportering.

Fortsætter.

Henna slippes i 2 slip på raps. Viser her et stort anlagt søg i højt fart og god stil. Opnår stand. Avancerer villig på ordre. Kan ikke påvise vildt.

 

6. VINDER.

Heine Tirsbæk Jørgensen

Jørgen Larsen

Hans Jørgen Mogensen


Dansk Kennel Klub

Sted: Skive den 27.09.2012

Navn: Hedeskov's Henna DK17073/2010

Fører: Johannes Mørch, Katalog Nr.: 0018

 

Brugsklasse

Henna slippes på stub, hvor hun søger i et stort og velanlagt krydssøg med god arealdækning. Farten er høj og stilen er nydelig. Lydig. Opnår stand ved hegn, avancerer på ordre villigt, men kan ikke påvise fugl. Henna sættes i søg på marken og kommer igen til hegn, hvor fasan letter i området, hvor Henne befinder sig.

I andet slip på græs i modvind søger Henna som tidligere. Markerer ved hegn, bliver væk for fører og der letter fasan i området, hvor henna befinder sig, men situationen kan ikke bedømmes. Henna afprøves i et tredje slip på stub og bevarer det gode søg. Opnår ved hegn stand for fasan, men fuglen flygter uden Henna er skyld heri. Situationen er jagtbar og Henna dækkes af og der kastes en fugl og skydes, Henna forholder sig rolig og udviser god apport og aflevering.

 

3. præmie.

Uffe Jacobsen


Dansk Kennel Klub

Sted: Grenå den 17.09.2012

Navn: Hedeskov's Henna DK17073/2010

Fører: Johannes Mørch, Katalog Nr.: 0013

 

Brugsklasse

1. Slip:

Henna slippes i roer, i modvind. Henna starter noget offensivt, men søget bedres hurtigt og bliver herefter velanlagt. Henna går i høj fart og en god stil. Halser lidt, men kaldes til orden. Finder intet.

Slippes igen i roer, går godt. Opnår stand. Dommer træder fugl op på vej ud til Henna. Henna løser og går i søg igen. Kort efter kommer fugl på vingerne, Henna viser respekt.

Prøves atter i roer, har her to gange meldt stand, uden påvisning af vildt, senere stødes enlig agerhøne. Henna viser respekt da fuglen flygter.

Prøves til sidst endnu en gang i roer. Går godt til det sidste. Finder intet. Der var fugl på terrænet.

 

0 præmie.

Ole Hildebrandt


Dansk Münsterländer Klub

Sted: Ringsted den 24.03.2012

Navn: Hedeskov's Henna DK17073/2010

Fører: Johannes Mørch, Katalog Nr.: 0019

 

Åbenklasse

1. slip:

Henna starter på stor græsmark i god vind.

Går i stor fart i en dejlig let galopaktion, i en god stil, dog føres hovedet noget lavt formentlig på grund af den kolde morgenluft. Henna har enkelte stik

frem i terrænet. Har sidst i slippet en meldt stand uden påvisning af vildt.

2. slip:

Prøves i andet slip i raps. Går her meget stort og noget åbent. Henna får føling med fært, men går for tæt på og bringer enlig agerhøne på flugt, viser

respekt.

3. slip:

Prøves i tredje slip på stub og gæs langs hegn. Der var chance til parhøns som ikke blev udnyttet.

 

0 præmie.

Arne Nielsen


Danmarks Jægerforbund

Sted: Dalbyover den 18.03.2012

Navn: Hedeskov's Henna DK17073/2010

Fører: Johannes Mørch, Katalog Nr.: 0022

 

Åbenklasse

1. slip:

Henna slippes i raps og stub senere skrub i modvind, den anlægger et stort og i forhold til terræntyper meget fornuftigt bredsøg, i god kontakt til fører.

Farten er høj og vedvarende og stilen fortrinlig med høj hovedføring og livlige energiske bevægelser. Henna opnår stand hvor vi har set en hare flygte,

den påviser ikke vildt. 

2. slip:

Vi prøver Henna i stub med mose og tagrør, går også her godt og fornuftigt.

3. slip:

Slippes til sidst i raps i modvind, går som før i et langt slip. Her opnår Henna stand, på ordre rejser den overlegent parhøns

og der er ro i opflugt og skud.

 

1. præmie.

Ole Andersen


Fjd: Østjyske Prøve

Sted: Grenå den 10.03.2012

Navn: Hedeskov's Henna DK17073/2010

Fører: Johannes Mørch 0008

 

Åbenklasse

1.slip:

Henna slippes på raps i god vind. Her anlægger hun et stort søg udnytter terrænet godt. Farten høj. Stilen god. Hoved og hale bæres i ryglinie, galoppen langstrakt og smidig.

Ingen vildt i slippet.

2.slip:

I andet slip går Henna som i første. Opnår stand, går villigt frem på ordre, rejser agerhøne, ro i opflugt, pistol klikker. Henna lægges dæk, der skydes, hun er komplet rolig ved skuddet.

3.slip:

I tredje slip går Henna som i foregående. Opnår stram stand, står længe ved afvikling af makkers stand, går villigt frem på ordre, hare rejser der udvises fuld respekt. Henna viser stor jagtlyst god udholdenhed og virker lydig.

 

1.præmie.

Martin Mortensen


Danmarks Jægerforbund

Sted: Ribe den 18-10-11

Navn: Hedeskov's Henna, DK17073/2010

Fører: Johannes Mørch, Katalog Nr.: 4

 

Unghundeklasse

1.slip:

Henna starter på stub i modvind. Anlægger et godt arealdækkende søg med passende afstand mellem slagene. Udnytter vind og terræn godt. Farten er god,

går i en kraftig galopaktion. Opnår stand på åben mark, avancerer villig, udpeger sikker og præcist en flok agerhøns, der er komplet ro i opflugt og skud.

2.slip:

På stubmark i modvind. Søget er velanlagt. Udnytter vind og terræn godt. Viser en god jagtlyst. Henna er lydig og i god kontakt med sin fører. Opnår stand på åben mark, avancerer villig, men kan ikke påvise vildt.

 

1. præmie UK

Kim Schrøder 407